Shizhong Han Laboratory

 • DNA helix
 • Contact

  Shizhong Han, PhD
  Assistant Professor
  Department of Psychiatry - 22G GH
  University of Iowa
  Iowa City, IA, 52242
  Phone: 319-353-8773
  Email: shizhong-han@uiowa.edu